Kort beskrivning

Lotta Wallin arbetade under fem år bland annat som handledare och utbildningskonsult vid Högskolan i Skövde, då hon även fördjupade sig i styrkebaserat arbete och psykologisk coaching. Idag arbetar Lotta inom ledarutveckling.

Lotta WallinLång beskrivning

Lotta Wallin arbetar bl a som handledare och utbildare i positiv psykologisk coaching vid Högskolan i Skövde. Hon har lång erfarenhet som utbildare och coach för olika organisationer i Europa. Lotta har en MSc i psykologi, fördjupade studier i neurovetenskap och kognitiv neurovetenskap från KI, grundläggande utbildning (f.d. steg-1) i kognitiv beteendeterapi (KBT) samt en termin på psykoterapeutprogrammet vid KI. Lotta har också tidigare erfarenhet som kognitiv terapeut i primärvården och mental tränare inom idrottsvärlden.

Lotta Wallin har arbetat med positiv psykologi sen 2004 och med styrkor sen 2005. Hon har flera kurser bakom sig inom styrkebaserat arbete, ingår i ett internationellt nätverk av forskare och utövare samt presenterade på första världskonferensen i positiv psykologi, IPPA, i Philadelphia juni 2009. Lotta är bl a delansvarig för den tillämpade delen på programmet Psykologisk Coach vid Högskolan i Skövde, programmet har positiv psykologi som huvudtema och bl a styrkebaserat arbete som en del. Lotta jobbar idag som ledarskapsutvecklare inom den finansiella sektorn samtidigt som hon forskar på deltid inom styrkebaserat arbete och psykologisk coaching. Hon har tillsammans med sina kollegor vid Högskolan reviderat den svenska versionen av VIA-testet i samarbete med tidigare översättare.

Lotta har mångårig erfarenhet som konsult, utbildare och coach, dels i Sverige, dels i England, Schweiz, Tyskland och Österrike. Dessförinnan har Lotta jobbat inom friskvårds- och sport branschen i L.A, Hongkong och Holland. Lotta har tusentals utbildnings-, coach-, och terapi timmar i bagaget. Lottas toppstyrkor är, enligt VIA: nyfikenhet, kreativitet, kritiskt tänkande, lärande, perspektivförmåga, social intelligens, entusiasm och uthållighet.

”Den här boken har funnits med mig i tankarna i flera år, vid varje utbildningsdag eller konsultmöte har jag saknat en bok att hänvisa till. En bok som berättar hur, när och anledningen till att vi gör som vi gör när vi jobbar styrkebaserat. Jag har väntat på att någon ska skriva den, någon annan än jag. De flesta känner nog till att det tar tid att skriva och just ta sig den tiden. I februari 2013 bestämde jag mig och under fem veckor i Portugal blev utkastet klart”.