Alla har styrkor. De är en naturlig del av oss som tar sig uttryck i våra tankar, känslor och beteenden. Vi använder dem på olika sätt, mer eller mindre medvetet. Styrkeanvändning ger energi, stärker våra relationer, ökar välbefinnande och prestation. Ändå hamnar fokus ofta på att hantera svagheter, för att lösa problem. Vi missar egna och andras styrkor, resurser och strategier. Så, varför kämpa i motvind när vi kan surfa i medvind?

Många vill arbeta styrkebaserat men gör det inte, för de saknar kunskapen, de vet inte hur de ska göra. Därför finns nu boken som utbildar läsaren i styrkebaserat arbete och baseras på vetenskapen om, och tillämpningen av styrkor. Den är lämplig både på högskolenivå och kortare kurser. Boken är skriven till chefer, coacher, konsulter, HR med arbetare, utbildare m.fl. – alla som vill integrera styrkebaserat arbete i sin professionella roll.

Vem ska läsa boken?

Jag skriver till dig som dels vill lära dig om styrkebaserat arbete dels vill integrera det i din professionella roll. För att uppnå det andra behövs det första. Det finns många yrken där styrkebaserat arbete uppmuntras och tillämpas flitigt, där den här boken kan fungera som en plattform:

  • Personalvetare, HR-specialister, rekryterare, konsulter
  • Ledare, chefer på olika nivåer
  • Karriärutvecklare, chefsutvecklare, coacher, rådgivare
  • Psykologer, kuratorer, personal inom hälso- och sjukvård
  • Utbildare, lärare, pedagoger
  • Många andra

Som ni märker kan listan göras lång. Jag träffade nyss en kiropraktor och entreprenör som hade integrerat hela sin verksamhet i styrkebaserat arbete, både med sina anställda och i sitt klientarbete. Jag mötte också en kvinna som skapat och utvecklat ett välgörenhetsprogram utifrån styrkebaserat arbete med barn och ungdomar som lider av svåra sjukdomar. Du kanske vill integrera styrkebaserat arbete i ditt coachande ledarskap, i ditt förhållningssätt med elever, i ditt klientarbete, i strengths management som alternativ till talent management, i rekrytering eller som ett led i att stärka organisationen och företagets varumärke?

Bokens upplägg

Boken är indelad i sex kapitel som tar upp olika steg inom styrkebaserat arbete. Fokus rör sig genom kapitlen från ett individperspektiv till ett bredare arbetsplats- och organisations perspektiv. I kapitel ett definieras styrkor, talanger och svagheter samt anledningen till att vi bör arbeta styrkebaserat. Kapitlet blir en introduktion till hur vi kan tillämpa och applicera detta i vårt arbete. Denna tråd följer vidare genom kapitel två, där huvudfokus ligger på att hitta och identifiera våra styrkor: hur vi hittar dem på egen hand och hur så kallade styrketest fungerar. En översikt av några olika styrketest och beskrivning av det mest förekommande styrketestet presenteras. Kapitel tre syftar till att ge läsaren en bättre förståelse för styrkorna, vad styrkekombinationer innebär och hur vi formar styrkor i olika sammanhang. Kapitel fyra handlar om hur vi hanterar områden av svagheter, utbildar läsaren i positiva känslor, dess funktion och styrkebaserad målsättning, samt gör en djupdykning i hur vi kan förstå styrkekonstellationer. I kapitel fem rör vi oss in på arbetsplatsen och går igenom hur vi använder och utvecklar våra styrkor där vi är. Kapitlet tar upp styrketolkningar, skillnad på hög- och lågpresterare, styrkebeteenden och hur vi skapar dagliga styrkevanor. Kapitel sex ger en översyn av styrkebaserat arbete i arbetsgruppen och i organisationen, tillsammans med styrkeutveckling och dess konsekvenser på ledarskapsnivå. Kapitlet avslutas med en introduktion till styrkebaserade utvecklingssamtal och rekrytering. I appendix finns olika övningar, reflektionsfrågor och instruktion till de mallar som finns med i kapitel två och kapitel sex.