Tänk på att läsa i boken om respektive mall, vet vi inte hur dessa ska användas leder det lättare till negativa konsekvenser. Styrkebaserat arbete är ett arbete, vi behöver träna oss i det för att lära oss.

Styrkemall: Styrkemallen använder du för att hitta och förstå styrkor (pdf)

Målmall: Målmallen använder du för att använda styrkor i målsättningsarbete (pdf)

Svaghetsmall: Svaghetsmallen använder du för att hitta och förstå det du ska dra ned på (pdf)

Jämförelse Dk-Sve (pdf)

Fler fallexempel (pdf)

Gruppöversikt (Word)

Styrkemall per avd (Word)

Gnist styrkekort finns i gratis utskriftsformat här samt att beställa i kraftigare och större format, lämplig t ex. för arbete med klienter, i arbete med grupper och i skolan. Styrkekorten är skapade av Mads Bab och hans företag Gnist, översatta av och säljs i samarbete med Lotta Wallin.

YouTube-klipp