Alla har styrkor

Många arbetar inte styrkebaserat, de vill, men gör det inte för de har inte kunskapen.

Boken utbildar läsaren i styrkebaserat arbete och baseras på vetenskapen om, och tillämpningen av styrkor.

Boken är lämplig både på högskolenivå och kortare kurser. Men också till chefer, coacher, konsulter, HR medarbetare, utbildare och andra som vill integrera det i sin professionella roll.

Läs mer

Läs mer

Mia Svensson

HR Manager

”Boken gav mig en ny dimension och förhållningssätt till många områden i min HR roll. Innehållet i boken var lätt att applicera och integrera i mitt arbete, vilket jag ser har givit positiva effekter och resultat.”

Karolina Edler

MI-utbildare och -handledare

”Efterlängtad lärobok som visar hur styrketillämpning skapar välmående, självtillit och framgång. Lotta Wallin balanserar igenkännande exempel med vetenskapliga belägg och aha-upplevelser. En självklar guide i bokhyllan -för alla som vill uppleva och bidra till hållbar personlig utveckling.”

Lis Johles

Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut och handledare i KBT

”Lotta Wallin beskriver i sin väl illustrerade bok styrkebaserat arbete på ett pedagogiskt och konstruktivt sätt. Hela boken innehåller många konkreta exempel med olika fall som gör det lättare för läsaren att förstå den faktiska tillämpningen. Det är just dessa exempel tillsammans med den positiva anda som boken är skriven i som gör att boken blir ett nöje att läsa.”